Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :
A)- SATICI BİLGİLERİ :
Adı Soyadı / Ünvan : Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık
Adres : 98 Sokak No 21 Azrak 1 Apt. Kat 1 Daire 2 Göztepe / Konak / İzmir
Konak İzmir
E-Posta :  info@esinhoca.com
B)-ALICI BİLGİLERİ :
Adı Soyadı / Ünvanı :
Meslek :
T.C. Kimlik No :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Kimlik Seri No :
Adres :
Telefon : 
E-Posta :
1.1
Mevzuat gereği satıcı tarafından alıcıya yapılacak bildirimlerin ya da gönderimlerin yapılabilmesi amacıyla alıcının tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğu, mevcut olacak değişikliklerin satıcıya bildirileceği, aksi durumda SATICININ sorumlu tutulamayacağı, ALICI tarafından kabul ve beyan olunur.

C)-KISALTMALAR
İş bu Sözleşmede ;

1)‘Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık’’ SATICI olarak

2)‘’…………………………………………….’’ ALICI olarak ;

3)……………………………………………. ‘’ÇOKLU KULLANICI‘’ olarak ;

4)Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık‘’ ve’…………………………………….’’ müştereken TARAFLAR

5)Platformda ve www.esinhoca.com’un sunduğu ders kaynağı, materyalleri(kitap vb..), sözlük, okuma, duyuru sistemi, clue bank, preposition uygulaması kelime defteri, wordy uygulaması, eşleştirme, test gibi uygulamaları ve ‘’HİZMET ‘’ olarak,

6) Tek hesaba tanımlanabilen ve kullanım süresi 1 yıl olan, basılı emtia üzerine gelen kodlar ; ‘’dijital erişim şifresi’’ olarak

7) Online Ders Satış Hizmetten yararlananların 2-5 kişi aralığında olması durumunda ’’ÇOKLU KULLANICI’’olarak,

8)‘’MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMESİ ‘’ kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır.

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN KONUSU :
2.1 İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.esinhoca.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin verilmesi ,mevcut olduğu hallerde yan ürünlerinin ve basılı emtianın teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, mevcut hallerde teslimat koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konularında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3 www.esinhoca.com  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3) SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ :
3.1 Elektronik ortamda satın alınan hizmetin cinsi ve türü, satış bedeli, ödeme şekli, sipariş edilen ürünleri teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

Alınan hizmet :
Adı, kodu : ………………………………………………………………………………..
Toplam satış bedeli : …………………………………………………
Ödeme şekli : Kredi kartı – Banka havalesi (EFT)
Teslim edilecek kişi :
Telefon Numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :

3.2 ALICI, bu sözleşmeyi internet sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği hizmetin, dijital kullanım ve sipariş verilen basılı emtia bedeli ; seçtiği ödeme yöntemi ile SATICI tarafından tahsil olunur. Alıcı, satın aldığı hizmet paketi kullanım süresi içinde olabilecek paket fiyatı değişikliklerinden etkilenmeyecektir. Süre sonunda, seçmiş olduğu paketler, güncel fiyat üzerinden faturalandırılacaktır.

3.3 Satın alınan hizmet kapsamındaki ürünler ; satıcı tarafından alıcının belirttiği adresine kargo yoluyla gönderilecektir.

3.4 Satın alınan hizmetin fer’i niteliğinde ürünlerin mevcut olduğu hallerde söz konusu yan ürünler satıcı tarafından alıcının belirttiği adresine kargo yoluyla gönderilecektir.

3.5 SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 7 iş günü süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

3.6 Alıcı tarafından satın alınan birden fazla hizmet paketi mevcutsa, her paket için ayrı satış sözleşmesi düzenlenir. Alıcı ve satıcının, sözleşmeye dayalı sorumluluğu her hizmet paketi için ayrı olarak değerlendirilecektir.

MADDE 4) SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER :
4.1 Sözleşme tarihi, ALICI tarafından dijital kullanım hizmet paketinin satın alındığı veya ilgili basılı emtianın siparişinin onayının verildiği tarihidir.

4.2 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 15 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 5) SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
5.1 SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.esinhoca.com adresinden ancak velileri aracılığıyla satın alma işlemi yapabilir. SATICI, ALICININ veya ALICININ yetkilisinin sözleşmede belirttiği doğum tarihinin doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICININ doğum tarihini yanlış yazmasından dolayı SATICIYA hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.3 SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICIDAN hak iddiasında bulunamaz.

5.4 SATICI’dan satın alınan tüm ürünlerin (kitaplar) , ürüten firmalar tarafından orijinal basıldığı hususu satıcının garantisi altındadır.

5.5 Satıcı; söz konusu siparişleri kargolamadan önce; ürünleri kontrol etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük kapsamında satıcı, baskıdan kaynaklı bir basım hatası olup olmadığını, sayfa eksikliğini ve bozukluklarını kontrol etmekle mükelleftir. İlgili ürünlere dijital erişim kodu; bu kontrol işleminin akabinde, yapıştırılarak uygun araçlar kullanılarak jelatinle kaplanacaktır.

5.6 www.esinhoca.com adresinden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile ve banka havale/EFT ödeme yoluyla hizmet alımı yapılabilir. Alıcı tarafından talep olunan hizmetin işleme alınma zamanı, dijital kullanım hizmet bedelinin kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya havale/EFT yoluyla satıcının banka hesabına ödemenin yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

MADDE 6) ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
6.1 ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2 ALICI, hizmet paketi talebi ile birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olduğunu ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3 ALICI, www.esinhoca.com internet sitesinden SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün veya hizmetin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları..vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4 Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

6.5 ALICI, ürünlerin teslimi sırasında zarar görmüş paketleri teslim almayarak; aracı firmaya(kargo şirketine) tutanak tutturmakla mükelleftir. Aracı firma çalışanı teslim ettiği pakette hasar meydana gelmediğini iddia ediyorsa; alıcı, ilgili paketin teslimat sırasında açtırılarak ürünlerin hasarsız teslim edilip edilmediğini kontrol ettirmekle ve ürünün teslimattaki durumu hakkında tutanak tutturma hakkını haizdir. Ancak ; söz konusu siparişin teslimatı gerçekleştirildikten sonra aracı firma yetkilinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sipariş alıcı tarafından kabul edilmediği ve bu durumun tutanak ile tespit edilmesi halinde ilgili tutanağın bir sureti 2 iş günü içinde satıcının www.esinhoca.com adresine bildirilmelidir. Bu durum, satıcı tarafından uygun görüldüğü takdirde, gerekli işlemler yapılacaktır.

6.6 ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICININ yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.

6.7 ALICI, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICININ defter, belge ve kayıtlarının HMK ilgili maddeleri uyarınca kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7) SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ :
7.1 SATIN ALMA
7.1.1 ALICI, satın almak istediği hizmeti www.esinhoca.com internet sitesi üzerinde seçer, seçtiği hizmetin KDV dahil tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının pos cihazı üzerinden işleme alınır. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICIYA sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICIDAN bankası ile görüşmesi istenebilir.

7.1.2 Satın alınmak istenen hizmet paketinin ve basılı emtianın alınma zamanı, hizmet paket bedelinin veya ilgili basılı emtianın bedelinin tahsil edildiği andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICIYA aynı veya benzer nitelikte ve fiyatta başka bir hizmet sunulabilir. Ya da ALICININ arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir hizmet satılabilir veya sipariş iptal edilebilir.

7.1.3 Sözleşme konusu hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 14 gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICININ SATICIDAN ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

7.1.4 SATICI, ALICI ve/veya 3. şahıslara karşı işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ifa ettiği işlerle ilgili dolaylı zararlardan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.

7.2 ÖDEME
7.2.1 Swww.esinhoca.com internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara havale/EFT ile satın alabilme imkanları sunulmuştur. Havale yoluyla ödemede, alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

7.2.2 Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 SEVKİYAT (Olası mevcut hallerde) :
7.3.1 Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, talep edilen hizmet paketi veya basılı emtia satın alınmış olur. Satışa sunulan ürün ALICININ belirttiği teslimat adresine kargo yoluyla gönderilir. Kargo şirketi ile ALICI’nın teslimata ilişkin bilgilerinin paylaşılmasına; ALICI tarafından onay verildiği kabul edilir.

7.3.2 Sipariş verilen Ürün/ürünler SATICININ anlaşmalı olduğu kargo ile ALICININ adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 iş günüdür. ALICIYA önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 iş günü uzatılabilir. Mücbir sebep halleri saklı olup ; mücbir sebebin var olması halinde iş bu gönderim sürelerine riayet edilmez ve durumun hal ve koşullarına göre gönderim süresi uzayabilir veya teslimat iptal edilebilir. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

7.3.3 Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICIYA herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICININ yerinde olmamasına ilişkin hususlarda SATICI sorumlu değildir.

7.3.4 Gönderilen kaynakların ticari amaçla çoğaltılması, taranması ve satışın yapılması yasaktır. Aksine bir durumda satıcı tarafından alıcı hakkında yasal işlemlere başlanacağı ve satıcının bu sebeple uğramış olduğu tüm zararları alıcıdan tazmin edilecektir.

7.3.5 Gönderilen ürünler kişinin sorumluluğundadır. İlgili ürünün kaybolması, unutulması veya çalınması gibi durumlarda satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 8) ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR :
8.1 Satıcı , iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde hareket etmektedir.

8.2 ALICI, hizmeti satın aldıktan sonra 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması yazılı olarak yapılmalıdır. Madde 8.8. belirtilen haller saklıdır. Sözlü beyanlar kabul edilemez. İş bu husus da SATICI kesinti yapma hakkını Madde 8.1. gereğince saklı tutar.

8.3 Cayma hakkı süresi satış işleminin yapıldığı tarihte başlar. ALICININ cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren yazılı beyan ve faturanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa ALICIYI borç altına sokan her türlü belgeyi ALICIYA hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

8.4 ALICI, cayma hakkını eğitim süresi boyunca sadece 1 defa kullanabilecektir. İş bu husus da SATICI kesinti yapma hakkını Madde 8.1. gereğince saklı tutar.

8.5 ALICI dilerse satın aldığı hizmeti değiştirme hakkına sahiptir. ALICININ, SATICIDAN talep ettiği hizmet değerinin, daha önce satın alınan hizmet değerinden fazla olması durumunda satıcı ek ücret talep etme hakkını saklı tutar. SATICIDAN talep edilen hizmet değerinin daha önce satın alınan hizmet değerinden düşük olması durumunda SATICI Madde 8.1. gereğince kesinti yapma hakkını saklı tutarak değişim gerçekleştirilir.

8.6 ALICI, hizmet değişimi hakkını eğitim süresi boyunca sadece 1 defa kullanabilecektir. İş bu husus da SATICI kesinti yapma hakkını Madde 8.1. gereğince saklı tutar.

8.7 Kredi Kartına yapılan iadelerin, alıcının kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Bundan dolayı ALICI, SATICIYI sorumlu tutamaz. Kredi Kartı ile alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICIYA nakit para ile ödeme yapamaz.

8.8 Ayrıca; 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince; kitapların jelatini açılmamış olması kaydıyla ve satıcının onay vermesi durumunda kitapların iadesi yapılabilir. Ancak; üzerindeki jelatini açılan kitaplar; içerisinde yer alan dijital kullanım şifresinin kullanıcıya özgü olması sebebi ile ve bu özgün içeriğin çoğaltılması riskine istinaden iade edilmeyecektir. İstisnaen, üzerindeki jelatini açılan kitapların içeriğinde nitelikli basım hatası olması,sayfa eksikliği gibi kusurları barındırması durumunda iadesi yapılabilir. Satılan ürünün iadesi ancak aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilebilir: İş bu iade kapsamı; ürünün teslimatı sırasında, fark edilmesi mümkün olmayan eksiklikleri ve bozuklukları ihtiva eder ve iade talebinin kabul edilmesi için; 1)İade edilmesi talep edilen ürün ilgili fatura ile birlikte gönderilmelidir.
2)İade işlemi teslim tarihini takip eden iki iş günü içinde başlatılmış olmalıdır.
3)İade edilecek ürünler, teslimatta aracı olarak kullanılan firma ile geri gönderilmelidir.

8.9 İade edilmesi talep edilen ürün; alıcı tarafından ileri sürülen iade gerekçeleri ile birlikte satıcı tarafından değerlendirilecek olup; ilgili emtianın yukarıda sıralanan koşulları ihtiva etmesi durumunda yeni bir ürünle değiştirilmesi mümkün olabilecektir. İade edilen ürünün kabul edilmesi karşısında yerine gönderilecek yeni ürün için yapılacak olan tüm masraflara katlanma yükümlülüğü satıcıya aittir. Ancak ; iade talebinde bulunulan ürünün yukarıda detaylandırılan koşullara uygun bulunmaması halinde, ürün değişimi/iade/ teslim adresinin yanlış girilmesi sebebi ile ortaya çıkacak tüm masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.

8.10 Online ders atış hizmetlerinden yararlanan çoklu kullanıcıların 14 günlük iade hakkı vardır. İade, tüm hizmet hizmet paketini kapsamaktadır.

8.11 İade hakkı,çoklu kullanıcıların toplu başvurusu halinde işleme alınır.Çoklu kullanıcı olarak satın alınan paketlerde yer alan kişilerin bireysel olarak iade isteme hakkı yoktur.

8.12 İade süresi olan 14.günden sonra çoklu kullanıcılarda hiçbir şekilde iade mümkün olmayacaktır.

8.1 ÖZEL HÜKÜMLER :
8.1.1 Taraflar arası işbu sözleşmeden cayma hakkı mevcut olmakla, sözleşmenin iade prosedürü söz konusu değildir.

8.1.2 Satıcı tarafından alıcıya sağlanacak Madde 1. C de tanımı yapılan ve satıma konu dijital hizmet de en fazla 2 ay uzatma yapılabilmekte olup; geçmiş dönem alınan hizmetin uzatılması ve iadesi yoktur.

8.1.3 Söz konusu satıma konu hizmetlerde yer alan ortak kaynaklardan alıcıya sadece 1 er adet gönderilmektedir. Basılı emtiası bulunan hizmetlerde yer alan kaynakların PDF gönderimi yapılmayacak olup; istisnai hallerde satıcının inisiyatifi ile alıcıyı mağdur bırakmamak için gönderdiği satın alınan hizmete ait kayıt altına alınarak gönderdiği PDF dosyaları hiçbir şekilde çoğaltılamayacak olup; aksi taktirde satıcının uğrayacağı tüm zararlar alıcıdan tazmin edilecektir. Ayrıca basılı emtiası olmayan satıma konu hizmetlerde alıcıya sadece PDF gönderimi yapılacaktır. Bu PDF’ler kullanıcıya özel olduğundan çoğaltılması ve paylaşılması durumunda satıcının uğrayacağı zararla alıcıdan tazmin edilecektir.

HİZMET BEDELİ
Platformda ve www.esinhoca.com’un sunduğu her türlü ders kaynağı, basılı emtia, sözlük, okuma, duyuru sistemi, clue bank, preposition uygulaması kelime defteri, wordy uygulaması, eşleştirme, test ve deneme gibi uygulamaları kapsamaktadır. a- Ödemenin SATICIYA ulaştığı andan itibaren 14 gün içerisinde koşulsuz iade.
b- Ödemenin SATICIYA ulaştığı andan itibaren sabit hizmet bedeli + işlenen
ders saati x ders birim maliyeti + varsa komisyon bedeli = iade tutarı
c- Basılı emtianın yasal süresi içinde satıcıya geri verilmesi halinde; satıcı basılı emtia bedelinin tamamını alıcıya iade eder.
d- Ödemenin SATICIYA ulaştığı andan itibaren 60 günden sonra iade söz konusu değildir.
e- Satıcının inisiyatifinde olan ek dersler, işlenen ders saati olarak hesaplanmaz.
MADDE 9) GİZLİLİK :
9.1 ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICIYA bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmak ve aynı kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar saklı kalmak kaydıyla alıcı, satıcıya kişisel verilerin kullanılması iznini vermektedir.

9.2 SATICI, ALICIYA ait her türlü bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart hizmet sunum ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICIYA onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 10) DİJİTAL ERİŞİM ŞİFRESİ KULLANIMI
10.1 Dijital erişim şifresi basılı emtia ile birlikte gönderilmekte olup; sadece o kitaba özgü kullanım sağlamaktadır. Dijital erişim şifresi, yalnız bir hesaba tanınabilme özelliğine sahip olup; kullanım süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Bu kullanım süresi;satın alınan ürünün aktif hale getirilmesi ile başlayacaktır. Bu sebeple erişim şifrelere başka isim adına aktif hale getirilmemelidir. Başka isim ve hesap da aktif hale getirilerek kullanımına başlatılan dijital hizmetler dolayısıyla meydana gelebilecek sorunlardan www.esinhoca.com sorumlu değildir.

9.2 SATICI, ALICIYA ait her türlü bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart hizmet sunum ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICIYA onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 11) DİJİTAL ERİŞİM ŞİFRESİ KULLANIMI
11.1 Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:  Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı
bilgileri,
 Ürün(ler)'in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo masrafları hakkında bilgiler,
 Ürün(ler)in teslimat, fatura ve ödeme bilgileri, 
 Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler, 
 Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler

MADDE-12) HÜKÜMSÜZLÜK :
12.1 Bu Sözleşme maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri, ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından, ya da mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, sözleşmenin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşmenin Tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri yasa ya da mahkeme kararlarını izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir. Şu kadar ki, objektif ölçüler çerçevesinde, geçersiz kalan hüküm ya da maddeler olmasaydı, Sözleşmenin bağıtlanmayacağı sonucuna varabilecek durumlar ayrı ve saklıdır.

12.1 Tarafların Kendilerine Sözleşme İle Tanınan Hakların Birinden Vazgeçmesi; Bu sözleşmenin uygulanması sırasında, Tarafların; sözleşme ile kendilerine tanınan yetki ve hakların birinden ya da birkaçından tümü ile ya da bir bölümü ile vazgeçmeleri ve/veya bu yetki ve haklar konusunda hoşgörülü davranmaları, ya da karşı Tarafa, Sözleşme ile öngörülenden daha fazla zaman tanımaları; Sözleşme ile kendilerine tanınan diğer yetki ve haklardan vazgeçtikleri anlamına gelmeyecek ve diğer yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilenmeyecek kısıtlamayacaktır.

MADDE 13) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :
13.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Satışın gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.